Kết quả trận đấu

02:00

12.07.2021

Kết thúc

Anh 1

Italia 1

 • Dự đoán
  Sanbong.tv
 • 1 - 1
 • Tài Xỉu
 • **
 • Châu Á
 • 0.82 0 -0.90
 • Châu Âu
 • 2.51 2.92 2.94

02:00

12.07.2021

Kết thúc

Italia 0

Anh 0

 • Dự đoán
  Sanbong.tv
 • -
 • Tài Xỉu
 • Châu Á
 • Châu Âu

02:00

08.07.2021

Kết thúc

Anh 2

Đan Mạch 1

 • Dự đoán
  Sanbong.tv
 • 2 - 1
 • Tài Xỉu
 • **
 • Châu Á
 • 1.00 * 0.5/1 * 0.92
 • Châu Âu
 • 1.72 4.75 3.45

02:00

08.07.2021

Kết thúc

Anh 0

Đan Mạch 0

 • Dự đoán
  Sanbong.tv
 • -
 • Tài Xỉu
 • Châu Á
 • Châu Âu

02:00

07.07.2021

Kết thúc

Italia 1

Tây Ban Nha 1

 • Dự đoán
  Sanbong.tv
 • 2 - 2
 • Tài Xỉu
 • **
 • Châu Á
 • -0.89 * 0/0.5 * 0.81
 • Châu Âu
 • 2.47 2.87 3.05

02:00

04.07.2021

Kết thúc

Ukraine 0

Anh 4

 • Dự đoán
  Sanbong.tv
 • 0 - 3
 • Tài Xỉu
 • **
 • Châu Á
 • 0.83 *+1/1.5* -0.90
 • Châu Âu
 • 4.35 7.80 1.39

23:00

03.07.2021

Kết thúc

Cộng hòa Séc 1

Đan Mạch 2

 • Dự đoán
  Sanbong.tv
 • 1 - 2
 • Tài Xỉu
 • **
 • Châu Á
 • -0.91 * 0/0.5 * 0.83
 • Châu Âu
 • 3.15 3.35 2.13

02:00

03.07.2021

Kết thúc

Italia 1

Bỉ 2

 • Dự đoán
  Sanbong.tv
 • 1 - 2
 • Tài Xỉu
 • **
 • Châu Á
 • -0.98 * 0/0.5 * 0.90
 • Châu Âu
 • 2.40 2.96 3.05

23:00

02.07.2021

Kết thúc

Thụy Sĩ 1

Tây Ban Nha 1

 • Dự đoán
  Sanbong.tv
 • 0 - 2
 • Tài Xỉu
 • **
 • Châu Á
 • 0.94 * 0.5/1 * 0.98
 • Châu Âu
 • 1.72 4.55 3.65

02:00

30.06.2021

Kết thúc

Thụy Điển 1

Ukraine 1

 • Dự đoán
  Sanbong.tv
 • 1 - 1
 • Tài Xỉu
 • **
 • Châu Á
 • -0.95 * 0/0.5 * 0.88
 • Châu Âu
 • 2.40 3.25 3.20